Vil du være støttespiller?

 

14.09.2015

Kirka i Saltdal trenger Støttespillere!

Velg hva du vil støtte:

* Trosopplæring – for Barn og Ungdom!

* Menighetssentret og Kirkestua 
   – lokaler for hverdag og fest! 

* Kirke og kirkegård  
   - samlingssted i glede og sorgStøttespiller

Kirka i Saltdal trenger deg som Støttespiller. For tilskuddet fra stat og kommune har gått ned de siste årene. Du velger selv hvor mye du vil gi hver måned. Pengene brukes i den kirke/menighet du tilhører.

Som Støttespiller får du tilsendt informasjon om arbeidet du er med og støtter. Slik vil du se hva pengene går til. .Ønsker DU å være støttespiller tar du kontakt med kirkeverge Torill Aas, tlf kontor: 75 69 14 22. eller e-post kirkevergen@saltdalkirken.no

Gir du kr 500,- eller mer pr år får du fradrag på skatten. Vi sender beskjed til ligningskontoret om totalbeløpet du har gitt. Opplysninger om dine bidrag blir ikke gitt til andre.

Velkommen som Støttespiller!

Hilsen Saltdal felles menighetsråd

Trosopplæring-for Barn og Ungdom         

Her er noe av det som
kirka i Saltdal tilbyr:

Dåp: Alle barn vi døper får med seg en barnebibel,
dåpslys og dåpskluten. Dette er hjelpemidler for familien så de kan lære barna
om dåp og tro.


                      

Babysang:
Alle som er 0-1 år kan være med på Babysang.
Her er det musikk, sang og bevegelse som styrker relasjonen mellom foreldre og
barn.

4 år: Alle fireåringer inviteres til fireårsklubb og
til gudstjeneste der de får fireårsboka. Her lærer de bibelfortellinger og
sanger.

6-12 år: Alle i barneskolealder
inviteres til SKULK-helger og til SKULKeKlubber, i begge kirkene. Her er det
masse aktiviteter, sanger, fortellinger og markering av høytider.

Kor: vi har knøttekor, barnekor og ungdomskor. for barn fra 3 år opp til 18.
Med tradisjonsrike og spennende sanger og varmt fellesskap, gir vi
barn og unge et godt miljø å vokse i!

                          

                                   Barn og ungdom tar god plass i kirka! Her blir de kjent med kristen tro, får utfolde seg og bidra på sin måte.

  Menighetssenteret og Kirkestua

Menighetshusene vi har brukes nesten
hver dag i uka. Her samles folk i mange anledninger. Vi bruker husene til konfirmantundervisning,
trosopplæringng, eldretreff, kor og mye mer. Slikt blir det fellesskap og tro av.

Husene leies også ut; til korøvelser,
minnesamvær, kurs, selskaper, med mer. Dette gir en god inntekt, men ikke nok
til at driften går rundt.

Med mye aktivitet gjennom 20 år er slitasjen stor,
og vedlikeholdsbehovet øker. Inventar må også fornyes.

 

Kirker og Kirkegårder

Vi er mange som glad i kirka vår og ønsker at
den skal tas godt vare på! Og kirkegården skal selvsagt være velstelt! Men også
kirkene i Saltdal merker at det er lite penger på budsjettet, og forfallet
begynner å synes. Øvre Saltdal kirke er 75 år i 2013, og Saltdal kirke ble 150 år i 2014.

Vi ønsker at kirkene og kirkegårdene skal være velholdte og
fine - noe som hele bygda kan være stolte av!