Trefelling på Kirkegården

 

10.08.2017

På Saltdal kirkegård er det mange gamle og store trær. Noe som medfører mye blader, greiner og røtter, og når vinden er sterk skjer det at trærne faller overrende. Forje vinter skjedde dette, men heldigvis bommet treet akkurat på gravstøttene og kirken.
Finn-Ivar Drage har i mange år engaskjert seg for å få vekk disse store tunge trærne. i vinter begynte han en innsamlingsaksjon sammen med kirkekontoret for å samle inn penger for trefelling. Trærne står såpass vanskelig til at det må profesjenelle folk inn. Flere bedrifter og enkeltpersoner har gitt penger slik at vi i januar kunne bruker Ole Bendik Bendiksen til å felle trær, og VevAlPlast var inne å fjernet stubber og kjørte vekk kvist. Det ble så mye lysere på kirkegården vår! Men det er ennå mange trær vi ønsker å få bort og håper derfor at flere har muligheten til å støtte denne aksjonen med noen kroner slik at vi kan fortsette arbeidet med  felle trær

Bidrag kan settes inn på menighetsrådets konto 4509 12 25739 og merkes «Trefelling»