Trefelling på Kirkegården

Trefelling på Kirkegården

 

10.08.2017

 

På Saltdal kirkegård er det mange gamle og store bjørketrær. Mange av trærne er majestetiske og tilsynelatende friske og fine. Men skinnet (barken) kan bedra. Flere av trærne er slått overende av vinden, og det har vist seg at de ikke er like gjennomsolide som de gir inntrykk av. Noen av trærne har vist seg å være betydelig angrepet av råte. Disse utgjør en fare for alle som ferdes på kirkegården, de kan skade gravminnene, og må derfor fjernes.

 

Finn-Ivar Drage var initiativtaker og vår største støttespiller i jobben med å få fjernet disse store og tunge trærne, og han hadde et stort og ivrig engasjement i denne saken. Sammen med kirkekontoret satte han i gang en innsamlingsaksjon for å samle inn penger til å felle trær på kirkegården. Alle gravminnene på kirkegården gjør at det er vanskelig å felle trærne på enkleste vis. Derfor må det profesjonelle fagfolk inn, som feller trærne fra toppen og nedover. I tillegg skal stubber fjernes og kvist kjøres bort.

 

Fortsatt står det igjen en god del trær, og en god del arbeid, før vi er ferdige med arbeidet. Vi håper derfor at du har anledning til å bidra med en gave, slik at arbeidet kan sluttføres.

 

 

 

Bidrag kan settes inn på menighetsrådets konto 4509 12 25739. Vennligst merk med «Trefelling».

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort