Faste - en tid for stillhet

 

05.03.2019

Les mer om fastetid, fastetradisjoner og tips til måter å markere den på her.

 

I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig.

Helt fram til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner her i landet. I vår tid er fasten først og fremst en

tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden.

 

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften – minus søndagene, som ikke er fastedager.

I tillegg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, med til fastetiden.

 

Faste og bønn

Søndagstekstene i fastetiden henger sammen med fastens historiske opprinnelse.

De første søndagene handler tekstene om Jesu kamp og seier over djevelen og det onde.

Ved midtfaste handler teksten om brødunderet.

Så følger pasjonstiden når bibeltekstene går over til å handle om lidelseshistorien.

Alle disse tekstene har sammenheng med fastens opprinnelse som en

forberedelsestid for dem som skulle døpes påskenatt.

De skulle leve i faste og bønn i innføringsperioden, og skikken med faste og bønn ble etter hvert overtatt av hele kirken.

 

Askeonsdag

En annen skikk som også oppstod tidlig i kirkens historie, var at de som hadde gjort seg

skyldig i en grov synd som krevde offentlig bot, startet sin botsperiode på onsdagen før

første søndag i fasten. Slik oppstod askeonsdag. Synderne kledde seg i botsklær, og ble

overstrødd med aske, mens biskopen sa til dem: «Husk, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv.

Gjør bot så du kan ha evig liv.» Deretter ble de som gjorde bot drevet ut av kirken, slik Adam og Eva

ble drevet ut av paradiset. De ble tatt opp igjen i fellesskapet på skjærtorsdag.

Det har skjedd mye med botspraksisen i kirken siden den gang.

Det skyldes ikke bare at det var en svært streng og stigmatiserende praksis, men det er blitt en

sterkere forståelse i kirken av at vi alle trenger å gjøre bot hver dag. Ikke minst gjelder det i luthersk sammenheng.

Luther selv la stor vekt på den daglige omvendelsen (boten) som en fortsettelse av dåpen.

 

Opp til Jerusalem
Jerusalem ligger høyt i landskapet. Fra alle kanter er veien en oppoverbakke.

Fastetidens gudstjenester ser med ulike blikk på Jesu vei oppover mot Jerusalem.

 

Se, vi går opp til Jerusalem,
til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde får være.
(Vers 4 i salme 117 i Norsk Salmebok)

 

Fastetiden er en forberedelse til Jesu død og oppstandelse, som er grensesprengende og helt ubegripelig.

Fasten er en tid for å gripe fast i det som er umistelig for troen.

For noen er dette en tid for å kople seg fra innarbeidede vaner. For andre er det å kople seg til det som er aller viktigst.

Faste – en tid for stilhet, en tid for konsentrasjon, en tid for å ta imot.