Menighetenes årsmøte 2018

 

01.03.2018

 

 

Onsdag 14. mars 2018 er du hjertelig velkommen til årsmøte i Saltdal og Øvre Saltdal menighet.

Det blir kveldsgudstjeneste denne dagen i Øvre Saltdal kirke, kl. 18.00.

 

Kl. 19.00 starter årsmøtet på Kirkestua.

Sakspapirene til årsmøtet ligger her.

.......

De vil også bli lagt ut i begge kirkene i forbindelse med gudstjenestene vi har. 

I tillegg er de også tilgjengelige på kirkekontoret.