Begravelser, dåp og vielser - endringer som følge av smitteverntiltak

Begravelser, dåp og vielser - endringer som følge av smitteverntiltak

 

13.03.2020

De nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt får konsekvenser for hvordan vi gjennomfører begravelser.

Selv om alle gudstjenester avlyses er det pr. i dag fortsatt mulig å gjennomføre gravferd, dåp og vielser. 

På grunn av situasjonen med koronaviruset og de tiltak som regjering og helsemyndigheter har iverksatt, vil dere oppleve at det å gjennomføre en slik kirkelig seremoni vil medføre merkbare endringer i hvordan vi gjennomfører seremoniene.

Som dåpsfamilie, brudepar eller som pårørende i forbindelse med en gravferd, vil nok noen av dere oppleve det som vanskelig eller tungt at vi er nødt til å gjøre endringer i rammene rundt gjennomføringen av seremonien. Dette har vi full forståelse for.

Det beste råd til dere enten det gjelder dåp, vielse eller begravelse er å ta kontakt med oss på kirkekontoret så tidlig som mulig. Vi kan ringes på telefonnummer 75 69 14 22 og dere kan også sende oss epost på: post@saltdalkirken.no

Vi er veldig opptatt av en god dialog og ønsker å være tilgjengelige for våre innbyggere!

 

På grunn av retningslinjene som er iverksatt er det bare anledning til å ha den nærmeste familien til stede under seremonien. Dette er nok det som vil merkest best og oppleves som vanskeligst. Det er viktig at våre besøkende benytter seg av håndspriting av hender bak i kirka når dere kommer inn.

For at disse smitteredusernede tiltakene skal ha noen som helst effekt er det at største viktighet at deltakerne sitter spredt i kirkerommet. Spredt defineres for øyeblikket med minimum 1 meters avstand fra hverandre i alle retninger. Å måtte sitte spredt i et sorgtungt øyeblikk vil kunne oppleves som ekstra tungt og trist for den nærmeste familien i forbindelse med gravferder, men det helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre seremonier i våre kirker med noen som helst til stede.

Vi henstiller pårørende til å etterkomme denne oppfordringen. Alternativet dersom folk ikke respekterer dette, vil i verste fall være at vi må gå bort i fra å gjennomføre gravferdsseremonier i kirkene våre med folk til stede. Dette er en løsning både vi og de pårørende ønsker å unngå.

 

Dåp: Har dere meldt inn dåp allerede eller ønsker å melde inn en dåp? Ta kontakt med kirkekontoret. Vi har fortsatt mulighet til å gjennomføre separat dåpsseremoni utenom gudstjeneste. I slike tilfeller er det viktig at seremonien skjer med begrenset antall inviterte. Det anbefales gjennomført med bare nærmeste familie og faddere til stede slik at det ikke blir for mange til stede.

 

Vielse: Ta kontakt med kirkekontoret. Vær forberedt på at seremonien også her vil skje med et begrenset antall til stede. Det anbefales at dere tenker igjennom hvem dere vil invitere og prioriterer de nærmeste først.

 

Gravferd: På nåværende tidspunkt gjennomfører vi fortsatt begravelser og bisettelser fra våre kirker. Det er dessverre slik at vi også her må begrense antall tilstedeværende ved seremoniene.

 

Vi har stor forståelse for at disse tiltakene oppleves som en ekstra tung belastning for pårørende, men håper vi likevel kan ha en felles forståelse av hvorfor vi dessverre for øyeblikket må gjennomføre seremonier med begrensninger.

 

Ytterligere endringer i gjennomføringen av kirkelige seremonier kan komme etter hvert. Denne saken vil holdes oppdatert.