Begravelser, dåp og vielser - endringer som følge av smitteverntiltak

Begravelser, dåp og vielser - endringer som følge av smitteverntiltak

 

13.03.2020

Her er retningslinjer for hvordan vi gjennomfører begravelser, dåp og vielser.

På grunn av situasjonen med koronaviruset og de tiltak som regjering og helsemyndigheter har iverksatt, vil dere oppleve at det å gjennomføre gravferd, dåp og vielser vil medføre merkbare endringer i hvordan vi gjennomfører disse seremoniene.

Som dåpsfamilie, brudepar eller som pårørende i forbindelse med en gravferd, vil nok noen av dere oppleve det som vanskelig eller tungt at vi er nødt til å gjøre endringer i rammene rundt gjennomføringen av seremonien. Dette har vi full forståelse for.

Det beste råd til dere enten det gjelder dåp, vielse eller begravelse er å ta kontakt med oss på kirkekontoret så tidlig som mulig. Vi kan ringes på telefonnummer 75 69 14 22 og dere kan også sende oss epost på: post@saltdalkirken.no

Vi er veldig opptatt av en god dialog og ønsker å være tilgjengelige for våre innbyggere!

 

På grunn av retningslinjene er det for tiden begrensninger på hvor mange som kan være til stede på kirkelige seremonier hos oss. Maksgrensen er satt nasjonalt og justert lokalt etter kirkerommenes fysiske størrelse.

For våre kirker gjelder for tiden derfor følgende antallsbegrensning:

Øvre Saltdal kirke: 40 stk

Saltdal kirke: 50 stk

Saltdal seremonirom: Stengt inntil videre

 

En praktisk erfaring vi har gjort oss de siste månedene som har vært til stor praktisk hjelp, er at våre brukere har vært ganske flink til å begrense hvor mange som deltar ved å konkret invitere til seremonien. Dette har vist seg å fungere godt og har gitt forutsigbarhet på hvor mange som deltar på seremonien utover den nærmeste familien. Denne begrensningen er nok det som vil merkes best og oppleves som vanskeligst. Vi oppfordrer likevel til at dere aktivt inviterer til deltakelse innenfor de antallsbegrensningene vi har.

 

Det er viktig at alle våre besøkende benytter seg av håndspriting av hender bak i kirka når dere kommer inn.

 

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smitteoppsporing. I våre kirker registrerer vi derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer. Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres. Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

 

Det skal være minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke medlemmer av samme husstand). Annen hver kirkebenk er for tiden avstengt og det henger markering på benker med informasjon om hvor du kan sitte. Vennligst følg disse.

 

 Å måtte sitte spredt i et sorgtungt øyeblikk vil kunne oppleves som ekstra tungt og trist for den nærmeste familien i forbindelse med gravferder, men det helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre seremonier i våre kirker med noen som helst til stede.

 

Dåp: Har dere meldt inn dåp allerede eller ønsker å melde inn en dåp? Vi gjennomfører dåp i gudstjenestene våre, men med begrensning på 1 dåp pr. gudstjeneste, og kan også vurdere å gjennomføre separat dåpsseremoni utenom gudstjenesten. Bruk gjerne elektronisk innmelding av dåp, og kontakt oss gjerne hvis dere har behov eller lurer på noe.

 

Vielse: Ta kontakt med kirkekontoret.

 

Vi har stor forståelse for at disse tiltakene oppleves som en ekstra tung belastning for pårørende, men håper vi likevel kan ha en felles forståelse av hvorfor vi dessverre for øyeblikket må gjennomføre seremonier med begrensninger.

 

Ytterligere endringer i gjennomføringen av kirkelige seremonier kan komme etter hvert. Denne saken vil holdes oppdatert.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort