Saltdal kirkelige fellesråd > Menighetsbladet

Redaksjonen


Menighetsbladet "fra Fjell til Fjord" utgis av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter, og kommer ut med fire nummer i året. Det sendes til samtlige husstander i Saltdal.
Utenbygdsboende kan bestille bladet på adressen:
Saltdal kirkekontor
Postboks 117, 8251 ROGNAN
E-post: post@saltdalkirken.no

Frivillig abonnement: kr 170,- pr år.
Kontonummer: 4509 12 25739

Redaksjon består av:
Kjell Gunnar Skodvin
Karina Halvorsen
Harry Edvardsen
Gunnlaug Stava
Kurt Berg

Annonsepriser

Dersom du ønsker å annonsere, kan du ta kontakt på e-post: kirkevergen@saltdalkirken.no
Annonsepriser:
1/2 side: kr  1.960
1/4 side: kr  1.160
1/8 side: kr     720
Det gis 10% rabatt ved flere innrykk. 15% rabatt ved et helt år.
Priser er eks. mva.