Saltdal kirkelige fellesråd > Menighetsbladet

Redaksjonen


Menighetsbladet "fra Fjell til Fjord" utgis av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter, og kommer ut med fire nummer i året. Det sendes til samtlige husstander i Saltdal.
Utenbygdsboende kan bestille bladet på adressen:
Saltdal kirkekontor
Postboks 117, 8251 ROGNAN
E-post: post@saltdalkirken.no

Frivillig abonnement: kr 170,- pr år.
Kontonummer: 4509 12 25739

Redaksjon består av:
Kjell Gunnar Skodvin
Karina Halvorsen
Harry Edvardsen
Gunnlaug Stava
Kurt Berg

Annonsepriser

Dersom du ønsker å annonsere, kan du ta kontakt på e-post: kirkevergen@saltdalkirken.no
Annonsepriser:
1/2 side: kr  1.960
1/4 side: kr  1.160
1/8 side: kr     720
Det gis 10% rabatt ved flere innrykk. 15% rabatt ved et helt år.
Priser er eks. mva.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort