Menighetenes årsmelding for 2020


2020 har på mange måter vært et rart år. Situasjonen rundt Covid-19 gjør at vi ikke får avholdt menighetenes årsmøte for i år slik vi har tradisjon for. Årsmeldingen for 2020 er ferdig og ligger her til gjennomlesning..

Les mer

 

Menighetenes årsmelding for 2020


2020 har på mange måter vært et rart år. Situasjonen rundt Covid-19 gjør at vi ikke får avholdt menighetenes årsmøte for i år slik vi har tradisjon for. Årsmeldingen for 2020 er ferdig og ligger her til gjennomlesning..

Les mer

 

Oppdatert informasjon om smittevern


Her er oppdatert informasjon pr.  11. april  2021  om smittevern og hvordan vi gjennomfører kirkelige handlinger og utleie i Saltdal kirkelige fellesråd. Vi har gjenopptatt aktiviteter for barn og unge og vi holder gudstjenester med deltakere igjen selv om det naturligvis er litt begrensning i antall deltakere.

Les mer

 

Oppdatert informasjon om smittevern


Her er oppdatert informasjon pr.  11. april  2021  om smittevern og hvordan vi gjennomfører kirkelige handlinger og utleie i Saltdal kirkelige fellesråd. Vi har gjenopptatt aktiviteter for barn og unge og vi holder gudstjenester med deltakere igjen selv om det naturligvis er litt begrensning i antall deltakere.

Les mer

 
 

Fra Fjell til Fjord - nytt nummer ute nå!

Nyeste nummer av menighetsbladet er kommet. Du kan lese det her.

Les mer

 

Vil du være støttespiller?

Kirka i Saltdal trenger Støttespillere! Velg hva du vil støtte: * Trosopplæring – for Barn og Ungdom! * Menighetssentre...

Les mer