Resultat fra kirkevalg 2023 - Nytt menighetsråd


Valgresultatet etter kirkevalget i Saltdal er klart. Her er valgresultatet for begge sokn. Det nye menighetsrådet begynner sin gjerning 1. november og vil bestå av 4 medlemmer fra hvert sokn, i tillegg til varamedlemmer fra hvert sokn samt biskopens representant.

Les mer

 

Resultat fra kirkevalg 2023 - Nytt menighetsråd


Valgresultatet etter kirkevalget i Saltdal er klart. Her er valgresultatet for begge sokn. Det nye menighetsrådet begynner sin gjerning 1. november og vil bestå av 4 medlemmer fra hvert sokn, i tillegg til varamedlemmer fra hvert sokn samt biskopens representant.

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoer for 2024


Konfirmasjonene i Saltdal kirke gjennomføres 7.9.2024 Konfirmasjonen i Øvre Saltdal kirke gjennomføres 14.9.2024

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoer for 2024


Konfirmasjonene i Saltdal kirke gjennomføres 7.9.2024 Konfirmasjonen i Øvre Saltdal kirke gjennomføres 14.9.2024

Les mer

 

Vil DU bli vår nye medarbeider?


Saltdal kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge/daglig leder i 100% fast stilling. 

Les mer

 

Vil DU bli vår nye medarbeider?


Saltdal kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge/daglig leder i 100% fast stilling. 

Les mer

 
Bilde av menighetsbladet

Fra Fjell til Fjord - nytt nummer ute nå!

Nyeste nummer av menighetsbladet er kommet. Du kan lese det her.

Les mer
Bilde av Saltdal kirke og Øvre Saltdal kirke med påskriften: Årsmelding 2023

Årsmelding 2022 for Saltdal og Øvre Saltdal menigheter

I vår årsmelding kan du lese om året som gikk og hvilke aktiviteter vi har hatt i våre to menigheter.

Les mer
Bilde av inngangspartiet Saltdal seremonirom

Livsynsåpent seremonirom

Saltdal seremonirom

Les mer
Illustrasjonsfoto av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter

Vil du være støttespiller?

Kirka i Saltdal trenger Støttespillere! Velg hva du vil støtte: * Trosopplæring – for Barn og Ungdom! * Menighetssentre...

Les mer