Menighetsbladet Fra fjell til fjord, logo

 

Menighetsbladet "fra Fjell til Fjord" utgis av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter, og kommer normalt ut med fire nummer i året. Bladet sendes til samtlige husstander i Saltdal.

 

 

Bestilling av menighetsbladet "fra Fjell til Fjord":
Hvis du bor utenfor Saltdal og ønsker å få menighetsbladet i postkassen din, kan du bestille abonnement på menighetsbladet fra Saltdal kirkekontor.
Send oss gjerne en e-post på adresse: post@saltdalkirken.no
eller ta kontakt via post eller eller telefon (kontaktinformasjon nederst på siden).

Abonnement koster kr. 200,- pr. år.
Kontonummer: 4509 12 25739
Vipps: 516551 (Merk innbetalingen med: Abonnement Menighetsblad)
Annonsering i menighetsbladet:
Dersom du ønsker å annonsere i menighetsbladet, kan du ta kontakt med oss på 

Annonsepriser:
1/1 side: kr. 4 000,-
1/2 side: kr. 2 375,-
1/4 side: kr. 1 375,-
1/8 side: kr.    875,-

Det gis 10% rabatt ved flere innrykk. 15% rabatt ved et helt år.
Priser er eks. mva.