Våre menigheter


Saltdal og Øvre Saltdal menigheter har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Kirka i Saltdal - ei åpen, inkluderende og kulturell folkekirke" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Kirka i Saltdal vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.