Saltdal kirke


Saltdal menighet har sin kirke på Rognan. Kirken er en langkirke fra 1864 i ny-gotisk stil og er tegnet av arkitekt P. H. Holtermann.

 

I 1862 startet man bygging av ny kirke på Rognan som erstatning for den gamle korskirken på Saltnes, øst for Saltdalselva. Man valgte en skogkledt haug på vestsiden som egnet sted for kirken. Arkitekt Peter Høier Holtermann har tegnet kirken. Saltdal kirke ble ferdigbygget og innviet i 1864.

Saltdal kirke er en langkirke i tømmer med panelkledning på ut- og innside. Kirken er bygget i ny-gotisk stil, med stiltypiske elementer som sin høyreiste byggeform og høye, spisse vinduer. Bygningen har sakristier på hver side av koret, og klokketårn med spir i vest. Hovedinngangen er i foten av tårnet. 

Kirken har vært restaurert og reparert flere ganger. Utvendig har det allikevel bare vært gjennomført mindre forandringer og kirkens ytre framstår som tilnærmet uforandret fra sin opprinnelige utføring. 

Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

 

 

 

 

 

Eksteriøret bærer preg av nøye gjennomtenkt og gjennomført dekorarbeid med stiltypiske detaljer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiøret har gjennomgått mye større forandringer enn utsiden og med sine umalte  panelflater framstår interiøret i dagens kirkerom ikke i tråd med ny-gotikkens idealer.

 

 

 

 

Inventar i kirken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens altertavle er egentlig ikke en altertavle i ordets rette forstand, men er et krusifiks med Guds øye over.

Krusifikset er laget av Bjørnstein Nilsskog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle altertavlen som tidligere sto i Saltnes-kirken.

Denne ble bygget på midten av 1700-tallet og malt i 1756 av den tysk-norske kunstneren Gottfried Ezekiel.

Det nederste feltet viser nattverden, over dette er korsfestelsen og øverst vises oppstandelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåpskannen og dåpsfatet i Saltdal kirke ble gitt i gave fra familien og etterkommerne av den britiske soldaten George Venables Llewelyn, løytnant i Royal Engineers som døde under kamphandlingene ved Pothus 26. mai 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

Kirken sett fra koret.

 

 

 

 

 

Tilbake