Livsynsåpent seremonirom


Saltdal seremonirom

Bilde av inngangspartiet Saltdal seremonirom

Saltdal seremonirom er et livssynsåpent seremonirom som ligger i eget bygg ved Saltdal kirkegård, Ringvegen 2. I samme bygg er det bårerom som kun skal benyttes til oppbevaring av kister som skal settes ned på kirkegårdene i Saltdal. 

 

Seremonirommet har 40 stk sitteplasser og et piano.

Interiørbilde av Saltdal seremonirom

 

Livssynsnøytralt seremonirom stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonier og syninger. 

Rommet brukes primært til: Begravelsesseremonier, syning v/dødsfall, konfirmasjon/navnefest, vielser, minnemarkeringer, små kulturarrangement, minikonserter.

Organisajoner, lag og menigheter kan på forespørsel få benytte rommet til enkeltmøter og arrangement. 

Arrangement ifm. vielse, navnefest, konfirmasjon, syning ifm. begravelse mv. har fortrinnsrett til bruk av rommet. Eventuelle andre reservasjoner må da vike eller flyttes. 

 

Reservasjon: Saltdal kirkekontor. Tlf: 75 69 14 22 eller send e-post. 

 

[Retningslinjer for bruk av livssynsåpent seremonirom kommer her]

Tilbake