Kontaktinformasjon


Saltdal kirkekontor

Besøksadresse: Ringveien 2, 8250 Rognan - se kart
Postadresse: Postboks 117, 8251 Rognan
Telefon:
75 69 14 22
Epost:
post@saltdalkirken.no

Kirketjener

Aleksander Eriksen Aardal

75 69 14 22

Send epost

Sokneprest i Saltdal menighet

Sven Becker

75 69 14 22

Send epost

Menighetspedagog

Gerd-Anita J. Gjerdrum-Berglund

75 69 14 22

Send epost

Kontorfullmektig

Karina Halvorsen

75 69 14 22

Send epost

Organist

Johan Hals Jørgensen

75 69 14 22

Send epost

Driftsansvarlig

Tove Hals Karlsen

Send epost

Sokneprest i Øvre Saltdal menighet

Guri-Lise Stavrum

414 34 332

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Kåre Stormo

75 69 14 22

Send epost

Kirkeverge/daglig leder

Ellen Veinan

75 69 14 22

Send epost