Vil du være støttespiller?


Kirka i Saltdal trenger Støttespillere!

Velg hva du vil støtte:

* Trosopplæring – for Barn og Ungdom!

* Menighetssentret og Kirkestua 
   – lokaler for hverdag og fest! 

* Kirke og kirkegård  
   - samlingssted i glede og sorg 

Støttespiller

Kirka i Saltdal trenger støttespillere!

 

Vi har både aktiviteter og lokaliteter som trenger støttespillere. Vi kan nevne trosopplæring for barn og ungdom, menighetssenteret, kirkestua og ikke minst to kirker. Dessverre går tilskuddene fra stat og kommune ned, mens oppgavene og ansvaret blir større. Du velger selv hvor mye du vil bidra, og hva du vil støtte. Du kan gi ditt bidrag på konto nr. 4509 12 25739. Merk bidraget med den aktiviteten/tiltaket du ønsker å støtte.

 

Dersom du ønsker å være støttespiller, kan du kontakte kirkeverge Ellen Veinan på telefon 75 69 14 22, eller på epost kirkevergen@saltdalkirken.no. Dersom du gir kr. 500,- eller mer, er du berettiget til skattefradrag. Vi melder inn bidraget til Skatteetaten, og opplysninger om dine bidrag blir ikke gitt til andre.

Hilsen Saltdal felles menighetsråd

 

 

 

Illustrasjonsfoto av Saltdal og Øvre Saltdal menigheter

Trosopplæring for barn og ungdom

Her er litt mer informasjon om noen av de trosopplæringsaktivitetene kirka i Saltdal tilbyr:


Dåp: Alle barn vi døper får med seg en dåpslys og dåpskluten, barnebibel og et flott dåpsbilde der dere kan sette på klistremerker for hvert trosopplæringstiltak barnet er med på videre i oppveksten.                      

Babysang: Alle som er 0-1 år kan være med på Babysang.
Her er det musikk, sang og bevegelse som styrker relasjonen mellom foreldre og
barn.

4 år: Alle fireåringer inviteres til fireårsklubb og til gudstjeneste der de får fireårsboka. Her lærer de bibelfortellinger og sanger.

6 år: Helt førsteklasses. Markering av skolestart med samling og gudstjeneste for kommunens førskolebarn.

 

8-9 år: Tårnagent. Samling og gudstjeneste. Vi utforsker kirken, løser mysterium og feirer gudstjeneste sammen

Kor: Kirka driver knøttekor (fra året barnet fyller 3 til 6 år) og barnekor (1.-7. klasse). Etter hvert håper vi også å reetablere ungdomskoret. Da kan vil tilby aktiviteter for barn fra 3 år og opp til 18.
Med tradisjonsrike og spennende sanger og varmt fellesskap, gir vi barn og unge et godt miljø å vokse i!

 

Konfirmasjon: Konfirmantsamlinger med undervisning, aktiviteter og sosialt samvær fra august til mai/juni. Avsluttes med en storslått konfirmasjonsgudstjeneste.

 

Barn og ungdom tar god plass i kirka! Her blir de kjent med kristen tro, får utfolde seg og bidra på sin måte.
 

Menighetssenteret og Kirkestua

Menighetshusene våre er i bruk nesten hver dag i uka. Her samles folk i mange anledninger. Vi bruker husene til konfirmantundervisning,
trosopplæring, formiddagstreff/tirsdagstreff, kor og mye mer.

Husene leies også ut til korøvelser, minnesamvær, kurs, selskaper osv. Dette gir oss noe inntekter, men med mye aktivitet gjennom året, blir slitasjen større enn det vi klarer å vedlikeholde.

 


Kirker og Kirkegårder

Vi er mange som glad i kirkene våre og ønsker at den skal tas godt vare på. Og kirkegårdene skal selvsagt være velstelt. Men også kirkene i Saltdal merker at det er lite penger på budsjettet, og forfallet er åpenbart for alle.

 

 

Velkommen som støttespiller.  

Tilbake