Konfirmasjonsdagen


 

Konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien din og menigheten din
Denne dagen markeres avslutningen på et viktig og spennende år:
- Du har snakket, hørt og lært om - og erfart troen på Jesus.
- Når du har vært med konfirmantundervisning og deltatt i gudstjenester og andre samlinger, har du også blitt bedre kjent med din egen menighet.

I Den norske kirke er konfirmasjonen en forbønnshandling.
Det er en høytidelig handling hvor menigheten ber for livet og framtiden til hver enkelt konfirmant.

Konfirmanten møter opp 30. min før konfirmasjonsgudstjenesten på Menighetssenteret/Kirkestua.

Prest/konfirmantansvarlig har en kort briefing om det konfirmanten skal være med på i gudstjenesten.

Hver familie får reservert én rad i kirkerommet.

Der kan syv personer fra familien sitte under gudstjenesten. Øvrig familie kan sette seg på de ledige setene bak de reserverte radene.

Konfirmantene går inn i prosjesjon fra bak i kirken ved gudstjenestens start og setter seg på stoler fremst i kirkerommet. Da får dere se på deres flotte konfirmanter gjennom hele gudstjenesten.

Tilbake