Oppdatert informasjon om smittevern


Her er oppdatert informasjon pr. 7. juli 2021 om smittevern og hvordan vi gjennomfører kirkelige handlinger og utleie i Saltdal kirkelige fellesråd.

 

Vi er for tiden i trinn 3 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning. Dette betyr at vi gjennomfører aktiviteter rettet mot barn og ungdom. Vi holder gudstjenester, dåp, vielser og gravferder, men med noe begrensning på hvor mange som får være til stede.

Mer informasjon kommer etter hvert som den blir gitt oss fra helsemyndighetene.

 

Det er utarbeidet en lokal smittevern-veileder basert på smittevern-veileder for Den norske kirke og i samråd med kommunelegen.

Denne informasjonen vil hele tiden holdes oppdatert i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den til enhver tid gjeldende bransjeveileder for smittevern.

Forutsetningene for gjennomføring av kirkelige handlinger i våre kirker kan sammenfattes slik:

Syke personer skal ikke delta på noen kirkelige arrangementer.

Hvis du ikke føler deg frisk, holder du deg hjemme.

 

Det skal være minimum 1 meter målt fra skulder til skulder mellom hver person og mellom kohortene på arrangementer. Som kohort regnes folk som bor sammen, samt de øvrige som regnes til samme kohort etter helsemyndighetenes retningslinjer.

Deltakere skal sitte på tilviste plasser. Dette inenbærer at en del kirkebenker for tiden er avstengt fra bruk og det henger informasjon i kirkene med nærmere retningslinjer for hvor du kan sitte. Vennligst følg den informasjonen samt informasjon du får av kirkens ansatte/kirkevert.

 

Gode rutiner for håndhygiene og renhold.

Det er håndsprit tilgjengelig ved inngangen. Vær vennlig å sprit hendene når du går inn i kirken.

 

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smitteoppsporing.

I våre kirker registrerer vi derfor fremmøtte på liste, med navn og telefonnummer.

Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres. Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

 

Inntil videre har vi følgende begrensninger på hvor mange deltakere vi kan ha på arrangementer i våre lokaler:

Øvre Saltdal kirke: 40 stk.

Saltdal kirke: 75 stk.

Saltdal seremonirom: 10 stk.

Saltdal Menighetssenter: 50 stk.

Kirkestua: 25 stk.

Tilbake