Oppdatert informasjon om smittevern


Her er oppdatert informasjon pr. 19. januar 2021 om smittevern og hvordan vi gjennomfører kirkelige handlinger og utleie i Saltdal kirkelige fellesråd.

Vi har gjenopptatt aktiviteter for barn og unge og vi har begynt å holde gudstjenester med deltakere igjen.

 

Vi har fått klarsignal for oppstart av aktiviteter rettet mot barn og ungdom. I tillegg får vi igjen lov til å holde gudstjenester med deltakere, men med begrensning på hvor mange som får være til stede.

Derfor vil alle våre gudstjenester inntil videre ha påmelding! 

Mer informasjon kommer etter hvert som den blir gitt oss fra helsemyndighetene.

 

Det er utarbeidet en lokal smittevern-veileder basert på smittevern-veileder for Den norske kirke og i samråd med kommunelegen.

Denne informasjonen vil hele tiden holdes oppdatert i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den til enhver tid gjeldende bransjeveileder for smittevern.

Forutsetningene for gjennomføring av kirkelige handlinger i våre kirker kan sammenfattes slik:

Syke personer skal ikke delta på noen kirkelige arrangementer.

Hvis du ikke føler deg frisk, holder du deg hjemme.

 

Det skal være minimum 2 meter mellom hver person på arrangementer hvor vi deltar i menighetssang (gjelder ikke samme husstand).

Annenhver kirkebenk er for tiden avstengt og det henger markering på benker med informasjon om hvor du kan sitte. Vennligst følg disse.

 

Gode rutiner for håndhygiene og renhold.

Det er håndsprit tilgjengelig ved inngangen. Vær vennlig å sprit hendene når du går inn i kirken.

 

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smitteoppsporing.

I våre kirker registrerer vi derfor fremmøtte på liste, med navn og telefonnummer.

Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres. Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

 

Inntil videre har vi følgende begrensninger på hvor mange deltakere vi kan ha på arrangementer i våre lokaler:

Våre kirker har ikke fastmonterte seter etter myndighetenes definisjon, og dermed har vi begrenset kapasitet på hvor mange deltakere vi kan ha i våre lokaler.

Øvre Saltdal kirke: 20 stk.

Saltdal kirke: 32 stk.

Saltdal seremonirom: Stengt inntil videre.

Saltdal Menighetssenter: Stengt inntil videre.

Kirkestua: Stengt inntil videre.

Tilbake