Menighetsrådet


Her er litt informasjon om menighetsrådet i Saltdal.  

Menighetsrådet i Saltdal er et sammenslått menighetsråd med fire valgte medlemmer fra begge soknene. Siden 2011 har vi hatt ett felles menighetsråd i bygda i stedet for 2 som vi hadde tidligere, da vi hadde ett råd for hvert sokn. Vi har erfart at denne ordningen har fungert godt og at menighetsrådet greier å lede arbeidet i begge menighetene i Saltdal på en god og likestilt måte.

Ta gjerne kontakt med lederne eller medlemmer hvis det er noe du lurer på! 

Hvis du vil ha litt mer informasjon om hva som er menighetsrådets oppgaver og ansvarsområder, kan du trykke her for mer informasjon.

 

Menighetsrådet består av følgende medlemmer:

Roger Sverre Johansen               Øvre Saltdal menighet (leder)

Kristin Øygard Skodvin                Saltdal menighet (nestleder)

Johanne Varem Aardal                Saltdal menighet

Mona Viktoria Eriksen Storteig    Saltdal menighet

Arne Harry Steinbakk                  Saltdal menighet

Eva-Beathe Pettersen                 Øvre Saltdal menighet

Aud Helene Mathiassen              Øvre Saltdal menighet

Tove Berre                                   Øvre Saltdal menighet (i permisjon)

Sven Becker                                Sør-Hålogaland biskop

 

Varamedlemmer:

Wenche Iren Olsen Pettersen     Saltdal menighet

Jim Roger Aronsen                      Øvre Saltdal menighet

Alf Håkon Johansen                    Saltdal menighet

Kirsten Viktoria Vik Eriksen         Saltdal menighet

Viggo Nilsen                                Øvre Saltdal menighet

Anne Lise Olsen                          Saltdal menighet

Birgit Skum                                  Øvre Saltdal menighet

Arnold Johan Ellingsen               Øvre Saltdal menighet

Tilbake