Vil DU bli vår nye medarbeider?


Saltdal kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge/daglig leder i 100% fast stilling. 

Illustrasjonsfoto av stillingsannonse

Saltdal kirkelige fellesråd søker ny

KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER

Saltdal kommune ligger 85 km sørøst for Bodø og har ca 4.600 innbyggere. Kommunen har godt utbygde offentlige tjenester og et variert og spennende næringsliv. Saltdal har to sokn, med en kirke i hvert sokn, Øvre Saltdal kirke og Saltdal kirke. Saltdal kirkelige fellesrådet har i tillegg til kirkene ansvar for to kirkegårder, et krigsgravplassanlegg, menighetssenter og kirkestue. Kirkekontoret er lokalisert i menighetssenteret på Rognan og huser for tiden 8 ansatte.

Saltdal kirkelige fellesråd søker ny kirkeverge/daglig leder i 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder for fellesrådets og menighetsrådets virksomhet.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Saksbehandler og sekretær og for kirkelig fellesråd og menighetsråd.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå.
 • Personal- og økonomierfaring.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å jobbe strategisk og utviklingsorientert.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Kirkeverge/daglig leder tilsettes av fellesrådet. Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder fellesrådets ansatte og er administrativt underlagt fellesrådet ved fellesrådsleder. Tilsettelse skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer, og med 6 måneders prøvetid. Ved ansettelse vil det bli krevd politiattest.

Tiltredelse 01.07.23, eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til fungerende kirkeverge/daglig leder Tove Berre,  e-post. kirkevergen@saltdalkirken.no

Søknad med CV sendes til kirkevergen@saltdalkirken.no. Vitnemål og attester vil bli etterspurt i tilknytning til intervju.

Søknadsfrist: Snarest mulig

Tilbake