Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon til Saltdal felles menighetsråd


Ved valg til felles menighetsråd for Saltdal menighet og Øvre Saltdal menighet har vi en godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Det åpnes nå for supplerende nominasjon til denne listen. 

Valgurne kirkevalget 2023

Liste over kandidater til menighetsrådsvalget 2023

Kunngjøring av godkjent valgliste og supplerende nominasjon

Det åpnes nå for supplerende nominasjon jf. kirkevalgreglene § 8-1, se valghåndboken kapittel 4.7.1,  side 60-61.

 

Hvis dere har andre kandidater til Saltdal felles menighetsråd enn de som står på listen brukes skjema vedlagt nederst på siden.

 

Forslagsstillerne skal levere sitt forslag til valgstyret innen fristen kl. 12.00 den 15. mai 2023.

Forslaget må oppfylle disse kravene:

- Kandidaten må være valgbar i soknet

- Forslaget må være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere

 

Skjemaet sendes eller leveres Valgstyret v/Saltdal felles menighetsråd, Ringvegen 2, 8250 Rognan

 

Link til valghåndbok for Kirkevalget 2023:

https://www.kirken.no/globalassets/ressursbanken/kirkevalg/valgh%C3%A5ndboken/valghandbok%201_2023.pdf

 

 

Forslag til kandidat - supplerende nominasjon - Saltdal felles menighetsråd.pdf

Tilbake