Konfirmasjonsdatoer for 2025


Konfirmasjonene i Saltdal kirke gjennomføres lørdag 06.09.2025

Konfirmasjonen i Øvre Saltdal kirke gjennomføres lørdag 13.09.2025

Bilde av to konfirmanter som kneler under konfirmasjonshandlingen.

Konfirmasjonene i Saltdal kirke gjennomføres lørdag 06.09.2025

Tidspunktene for gudstjenestene er kl. 11.00 og 13.00.

 

Konfirmasjonen i Øvre Saltdal kirke gjennomføres lørdag 13.09.2025

Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 11.00.

Tilbake