Spennende historier i Bibelen


Vet du at Bibelen er full av spennende historier? Du kan jo lese noen av dem for å finne det ut. 

Illustrasjonsfoto av bibelen
Prøv noen av disse: (forklaring på hvor du finner dem står lenger ned).
 
  Bok i BibelenSide (ca)
Jesus stiller stormenMark 4, 35-41NT 47
Josef: slave og hersker1.Mos 37 og 39-47GT 38
Den lammeLuk 5, 17-26NT 76
Moses med 10 plager2.Mos 2 - 14GT 55
Peters fiskefangstLuk 5, 1-11NT 76
Gud skaper verden1.Mos 1 - 2GT 1


Hva finner vi i Bibelen?

 

Bibelen handler om menneskers erfaringer med Gud. Noen ganger gjorde Gud slik inntrykk på folk at de skrev ned historien. Men fortellingen sier også veldig mye om hvordan mennesker levde den gangen, hvordan de tenkte om forskjellige ting og hva de gjorde. Vi mennesker både tenker og gjør ting annerledes i dag enn den gang. Vi må derfor bruke litt fantasi for å forstå hvordan livet var den gang.
 
Da Jesus kom lærte han oss mye nytt om Gud, og han viste oss hvordan Gud er. Det kunne han gjøre fordi han er Guds Sønn. Det er altså Jesus som lærer oss aller mest om Gud, det er derfor viktigst å forstå hva han sier og gjør. Menneskers tanker om Gud ble forandret av Jesus, både den gang og nå. Når du leser historier fra Det Gamle Testamentet er det lurt å huske på at de er skrevet før Jesus ble født.
 
Spennende historier, del 1
 
 

Bok i Bibelen

Side (ca)
Jona på rømmen Jona GT 1001
Jesus blir født Lukas 2, 1-20 NT 71
Jesus får gaver og flykter Matteus 2, (hele) NT 2
Daniel i løvehulen Daniel 6, (hele) GT 961
Jesus stikker av, 12 år Lukas 2, 41-52 NT 72
Jesus liker barn! Markus 10,13-16 NT 55
David og Goliat sloss 1. Samuel 17 GT 292
Jesus lager mat til 5000 Johannes 6, 1-15 NT 118
Sauen som gikk seg bort Lukas 15, 1-7 NT 94
Sakkeus blir forandret Lukas 19,1-10 NT 100
Rut hjelper svigermor Rut 1 og 2 GT 271
Jesus dør og står opp Johannes 18 - 20 NT 134
Kristi himmelfart Ap.g. 1, 1-11 NT 140
Den hellige Ånd - Pinse Ap.g. 2, 1-21 NT 141

Hvordan finne fram i Bibelen?
 
Bibelen er delt i to deler, først kommer Det Gamle Testamentet på over 1000 sider, og så kommer Det Nye Testamentet der sidetallene begynner på nytt igjen. I lista over er dette vist med GT og NT før sidetallet. Den gamle delen er skrevet før Jesus ble født, mens det nye testamentet er skrevet etterpå.
 
I tillegg er Bibelen delt i "bøker" med hvert sitt navn. Navnet på boka står øverst på hver side. Så er hver bok delt i kapitler med store tall, og hvert kapittel i vers med små tall. Slik kan man finne fram til hver eneste setning i Bibelen! For eksempel: Historien om når Jesus ble født står i boka: Evangeliet etter Lukas, kapittel 2, vers 1 til 20. Det skrives slik: Lukas 2, 1-20.
 
 
Sidetallet varierer litt etter hvilke bibel du har. Men slår du opp sidetall er det lettere å finne stedet historien begynner.
Tilbake