Gravferd


Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.

Alt har sin tid – også døden. Når en av av ens nærmeste går bort kan et begravelsesbyrå organisere det meste av det praktiske, men det er også noen som ønsker å ta seg av forberedelsene selv. På kirkekontoret får du hjelp og støtte i tiden før og etter begravelsen.

Dødsfall meldes til Kirkekontoret. tlf: 75 69 14 22, enten av de pårørende selv eller via et begravelsesbyrå.